Home

min utsikt

mitt

ståsted

Skulptur

Utstilling og arbeidsprosess.


Ikke alt er en hemmelighet. Noe vil jeg vise dere.


VIEW MY WORK


Her vil du finne litt om meg og mine arbeider.
Jeg er billedkunstner, og bor i Kokelv hvor jeg har mitt atelier / verksted.
Kokelv er et lite sted innerst i Revsbotten som du finner langt vest i Finnmark.
I årenes løp har jeg arbeidet med mange utrykk og i mange materialer og teknikker. 
Liker best å utrykke meg tredimensjonalt. Arbeidsprosessen er svært viktig for meg.
Stein, spesielt granitt, gir motstand, og dermed en fin prosess frem mot ferdig resultat.
Steinen har dessuten ingen volum begrensning og er bestandig mot vær og vind.
Med forskjellige redskaper får jeg frem variasjon i tekstur og struktur.

Tre skulpturer i serien "Kultivert"    

Morgenstund (under arbeid)
Morgenstund (under arbeid)
Kvinne i morgenbønn
Kvinne i morgenbønn
Morgenstund, Jokkmokk 2005
Morgenstund, Jokkmokk 2005
Messepikene rett før transport til Setermoen Leir, 2005
Messepikene rett før transport til Setermoen Leir, 2005
Messepikene vinterstid
Messepikene vinterstid
Venter på transport til Setermoen leir
Venter på transport til Setermoen leir


Copyright @ All Rights Reserved